Το Διδασκαλία Ιατροδικαστικής
Το

Πρόλογος στο βιβλίο
Το αντικείμενο της εγκληματολογίας και η ιστορία της ανάπτυξής της. Διαδικαστική και οργανωτική βάση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας

 • Αντικείμενο, μέθοδοι και περιεχόμενο της ιατροδικαστικής
 • Μια σύντομη ιστορία της ιατροδικαστικής
 • Νομική βάση της ιατροδικαστικής εξέτασης
 • Οργάνωση ιατροδικαστικών υπηρεσιών

 • Η εγκληματολογική τενατολογία και η εξέταση του σώματος
 • Πεθαίνοντας και Θάνατος
 • Πρώτες αλλαγές στο πτώμα
 • Μεταγενέστερες αλλαγές στο πτώμα
 • Καθιέρωση της συνταγής του θανάτου
 • Έλεγχος του πτώματος στον τόπο ανίχνευσης
 • Δικαστική εξέταση του πτώματος
 • Έρευνα νεαρών πτωμάτων
 • Ιατροδικαστική ιατρική εξέταση πτωμάτων προσώπων που πέθαναν σε ιατρικά ιδρύματα. Ξαφνικός θάνατος
 • Μελέτη των τεμαχισμένων και σκελετικών σωμάτων

 • Ζημιές και θάνατοι από οξεία πείνα οξυγόνου
 • Λειτουργικές διαταραχές και μορφολογικές εκδηλώσεις τους στη μηχανική ασφυξία
 • Μηχανική ασφυξία από τη συμπίεση
 • Ασφυξία αποφρακτική
 • Σκότωμα
 • Το

  Βλάβη μηχανικής προέλευσης
 • Ζημιές και θάνατοι από μηχανικές επιδράσεις
 • Ζημιές που προκαλούνται από αμβλύ στερεά αντικείμενα
 • Ζημιές στα οχήματα
 • Ζημιές που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα
 • Πυροβόλα τραύματα
 • Ειδικοί τύποι και μέθοδοι ιατροδικαστικών ιατρικών εξετάσεων σε περίπτωση μηχανικής βλάβης

 • Ζημιές από άλλες εξωτερικές επιδράσεις
 • Επιδράσεις από υψηλές θερμοκρασίες
 • Επίδραση χαμηλών θερμοκρασιών
 • Επιπτώσεις τεχνικής και ατμοσφαιρικής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Επίδραση αλλαγών στη βαρομετρική πίεση
 • Η επίδραση των διαφόρων τύπων ακτινοβολούμενης ενέργειας

 • Οι δηλητηριάσεις και η εγκληματολογική τους ιατρική εγκατάσταση
 • Η έννοια του δηλητηρίου. Συνθήκες εμφάνισης δηλητηρίασης
 • Ιατροδικαστική εξέταση των δηλητηριάσεων
 • Δηλητηρίαση από καυστικά δηλητήρια
 • Δηλητηρίαση από δηλητήρια που προκαλούν καταστροφή ιστών
 • Δηλητηρίαση από δηλητήρια που δρουν στο αίμα
 • Δηλητηρίαση από δηλητήρια που προκαλούν λειτουργικές διαταραχές του σώματος
 • Δηλητηρίαση από δηλητηριώδη χημικά
 • Εξέταση των δηλητηριάσεων από τα ναρκωτικά
 • Εξέταση τροφικής δηλητηρίασης

 • Δικαστική εξέταση θυμάτων, υπόπτων και κατηγορουμένων
 • Λόγοι και οργάνωση της ιατροδικαστικής εξέτασης
 • Ιατροδικαστική εξέταση για τον προσδιορισμό της σοβαρότητας των τραυματισμών
 • Ιατροδικαστική ιατρική εξέταση της κατάστασης της υγείας
 • Δικαστικός προσδιορισμός ιατρικής ηλικίας
 • Ιατροδικαστική εξέταση σεξουαλικών καταστάσεων και σεξουαλικών εγκλημάτων
 • Εργαστηριακές μέθοδοι ιατροδικαστικής εξέτασης
 • Ιατροδικαστική εξέταση των κηλίδων αίματος
 • Εξέταση κυττάρων, ιστών, οργάνων και εκκρίσεων
 • Ταυτότητα
 • Το

  Ιατροδικαστική επιστήμη και πρακτική στην εφαρμογή προβλημάτων υγείας
 • Βασικές αρχές της ιατρικής δεοντολογίας και ηθικής του σοβιετικού ιατρού
 • Ευθύνη των ιατρών για αδικήματα που σχετίζονται με επαγγελματικές δραστηριότητες
 • Αντικείμενο, μέθοδοι και περιεχόμενο της ιατροδικαστικής

  Η ιατροδικαστική ιατρική είναι κλάδος της ιατρικής που αντιπροσωπεύει ένα σύνολο γνώσεων και ειδικών ερευνητικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση θεμάτων ιατρικού και βιολογικού χαρακτήρα που προκύπτουν στο έργο των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, καθώς και για ειδικά προβλήματα υγείας.

  Ο κύκλος των επιστημονικών ενδιαφερόντων και των επιλυμένων θεμάτων συνδέει την ιατροδικαστική με διάφορους κλάδους της ιατρικής (παθολογική ανατομία, χειρουργική , μαιευτική, παιδιατρική , κλπ.), Καθώς και σειρά άλλων ειδικοτήτων: εγκληματολογίας, αστικού και ποινικού δικαίου και διεργασιών, φυσικής, χημείας, βιολογίας, Αυτό προκαλεί ευρεία εφαρμογή στην ιατροδικαστική των προσεγγίσεων και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται σε άλλες περιοχές. Στην εγκληματολογική επιστήμη αναπτύσσονται συγκεκριμένες μέθοδοι και μέθοδοι έρευνας, όπως η διάγνωση της συνταγής του θανάτου, η επιβολή εργαλείου για μηχανισμούς τραυματισμού και βλάβης κλπ. Μια ευρέως διαδεδομένη μέθοδος τόσο στην επιστημονική έρευνα στην ιατροδικαστική όσο και στην εξέταση ήταν μια πειραματική μέθοδος, συμπεριλαμβανομένης της μοντελοποίησης. Αυτή η μέθοδος σάς επιτρέπει να αναπαράγετε συγκεκριμένα γεγονότα, να τα αξιολογείτε περισσότερο και να απαντάτε διεξοδικά σε ερωτήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία έρευνας, έρευνας ή δίκης.

  Χρησιμοποιήθηκε ευρέως ανάλυση του διατομεακού και κλινικού υλικού, επιτρέποντας τον προσδιορισμό των αιτιών ξαφνικού θανάτου, τραυματισμών, δηλητηριάσεων, σφαλμάτων των ιατρών και ελαττωμάτων στις επαγγελματικές δραστηριότητες του ιατρικού προσωπικού. Η ανάλυση αυτή αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό των μέτρων πρόληψης και τη βελτίωση της ποιότητας της ιατρικής εργασίας.

  Στην ιατροδικαστική, είναι συνηθισμένο να ανατίθεται ένα διαδικαστικό και οργανωτικό τμήμα που εξετάζει το περιεχόμενο και την ερμηνεία των νόμων και των διαταγμάτων, των δικαιωμάτων, των καθηκόντων, των ορίων αρμοδιότητας και ευθύνης των εγκληματολογικών εμπειρογνωμόνων και της οργάνωσης της εγκληματολογικής ιατρικής. Το αντικείμενο της εγκληματολογικής ιατρικής περιλαμβάνει τη θεωρία και την πρακτική της ιατροδικαστικής εξέτασης, δηλαδή την άμεση εφαρμογή της ιατρικής γνώσης για τους σκοπούς της διερευνητικής και δικαστικής πρακτικής. Το περιεχόμενο της εγκληματολογικής ιατρικής ως επιστήμης είναι:
  - Ιατροδικαστική ιατρική (το δόγμα του θανάτου και οι μεταθανάτιες διαδικασίες).
  - Δικαστική ιατρική τραυματολογία (το δόγμα για τις βλάβες και τους μηχανισμούς εμφάνισής τους).
  - Δικαστική ιατρική μαιευτική και γυναικολογία (μελέτη ζητημάτων αμφισβητούμενων σεξουαλικών συνθηκών κ.λπ.).
  - Ιατροδικαστική τοξικολογία (μέθοδοι διάγνωσης και πρόληψη δηλητηρίασης).
  - Μελέτη των υποξικών καταστάσεων (τα αίτια της εμφάνισής τους, μορφολογικές εκδηλώσεις και μέθοδοι διάγνωσης, επιδράσεις κρίσιμων θερμοκρασιών, ηλεκτρική και ακτινοβόλος ενέργεια, βαροτραύμα).
  - έρευνα σχετικά με τα φυσικά στοιχεία βιολογικής προέλευσης ·
  - τα ζητήματα οριακής (εγκληματολογικής επιστήμης) ταυτοποίησης ταυτότητας, μέσα τραυματισμού, εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με το υλικό των υποθέσεων έρευνας και δικαστικών υποθέσεων.

  Αντικείμενα της ιατροδικαστικής εξέτασης είναι τα πτώματα, τα θύματα, οι κατηγορούμενοι και άλλα πρόσωπα, τα υλικά στοιχεία βιολογικής προέλευσης, καθώς και τα υλικά και τα έγγραφα.

  Η πρακτική εφαρμογή της ιατροδικαστικής , η οποία αντικατοπτρίζει την επίδραση των νομικών κανόνων σε αυτήν, δείχνει ότι οι κανόνες αυτοί και οι νομικές επιστήμες είχαν πάντοτε έναν κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα και υποτάχθηκαν στα συμφέροντα της άρχουσας τάξης.

  Η ιατροδικαστική επιστήμη στην ΕΣΣΔ και η πρακτική της εφαρμογή (εξέταση) έχουν μια θεμελιώδη διαφορά από την ιατροδικαστική των αστικών κρατών. Από την αρχή του σχηματισμού της σοβιετικής ιατροδικαστικής εξέτασης και καθ 'όλη τη μετέπειτα εξέλιξη, απέκτησε ορισμένα χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι ένα κρατικό σύστημα που εξασφαλίζει την ανάπτυξη και εφαρμογή επιστημονικών στοιχείων κατά τη διερεύνηση και τον δικαστικό έλεγχο ποινικών και αστικών υποθέσεων. Για την αντικειμενικότητα των ειδικών αποδείξεων χρησιμοποιούνται σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα της φυσικής επιστήμης, της ιατρικής, της φυσικής και της χημείας . Η ιατροδικαστική ιατρική παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στις υγειονομικές αρχές για τη βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης του πληθυσμού και για την καταπολέμηση της νοσηρότητας και θνησιμότητας.

  Χαρακτηριστικό γνώρισμα και ιδιαιτερότητα των σύγχρονων επιστημονικών έργων που εκτελούνται σε επιστημονικά και πρακτικά εγκληματολογικά ιδρύματα της ΕΣΣΔ είναι η υποχρεωτική χρήση εργαστηριακών τεχνικών, συνήθως των ορθολογικών τους συμπλεγμάτων (τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη φυσική, βιοφυσική, ιστοχημεία, βιοχημεία, ορολογία, κυτταρολογία κλπ. .), γεγονός που αυξάνει την αξιοπιστία του συμπεράσματος του εμπειρογνώμονα και την αποδεικτική του αξία. Τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας που διεξάγονται από ιατροδικαστές και χημικούς δημοσιεύονται σε περιοδικά και μονογραφίες.

  Η φασματοσκοπία εκπομπής, η φασματοσκοπία απορρόφησης, η φασματοφωτομετρία, η φωτοηλεκτροκολιμετρία, η περίθλαση ακτίνων Χ (στις διάφορες μορφές), οι βιοχημικές και βιοφυσικές μελέτες, η ηλεκτροφόρηση σε χαρτί, η ανοσοηλεκτροφόρηση χρησιμοποιήθηκαν ευρέως σε μελέτες εγκληματολογικών αντικειμένων (πτώματα, θύματα και άλλα πρόσωπα, υλικά στοιχεία). , χρωματογραφία (στις διάφορες τροποποιήσεις της), τις αντιδράσεις ηλεκτροκατακρήμνισης, ανοσοηλεκτρο-καταβύθιση, απορρόφηση-έκλουση, "μικτή" συγκόλληση και άλλοι.

  Για την εκπαίδευση των ιατρών στην ιατροδικαστική στην ΕΣΣΔ, η ενοποιημένη διδασκαλία της εγκληματολογικής ιατρικής πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός ενιαίου προγράμματος για τις ιατρικές, παιδιατρικές και υγειονομικές σχολές. Σύμφωνα με αυτό, δημοσιεύεται εκπαιδευτική και εκπαιδευτική μεθοδολογική βιβλιογραφία.

  Στη διδασκαλία της ιατροδικαστικής επιστήμης, η διατύπωση της επιστημονικής έρευνας και οι πρακτικές δραστηριότητες των ιατροδικαστών χρησιμοποιούν υλικά και μεθόδους που εξυπηρετούν τους σκοπούς της υγειονομικής περίθαλψης: πρόληψη τραυματισμών, δηλητηριάσεις, ξαφνικός και ξαφνικός θάνατος και πρόληψη σφαλμάτων στο διαγνωστικό και θεραπευτικό έργο των γιατρών.

  Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση εγκληματολογικών εμπειρογνωμόνων στην ΕΣΣΔ διεξάγεται στην κατοίκηση, στην πρακτική άσκηση και στην εξειδίκευση των ιατρών που εγγράφονται στις καθιερωμένες θέσεις των ιατροδικαστών. Για να εξασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα της ιατροδικαστικής ιατρικής εμπειρίας, προγραμματίζεται η περιοδική βελτίωση των προσόντων των εμπειρογνωμόνων στα αρμόδια τμήματα των ινστιτούτων για τη βελτίωση των ιατρών, καθώς και σε ειδικούς κύκλους επανεκπαίδευσης και εργασιακών χώρων για τον έλεγχο ορισμένων νέων τεχνικών.