Το Παιδικά σανατόρια
Το

Παιδικά σανατόρια

Η ενότητα συνοψίζει τα τρέχοντα στοιχεία για την κατάσταση της περίθαλψης για παιδιά, διάφορες μορφές οργάνωσης της θεραπείας σε σανατόριο (εξειδικευμένα σανατόρια και θέρετρα παιδιών, κατασκηνώσεις πρωτοποριακών ιατρείων για εποχική και ετήσια λειτουργία, σανατόρια για γονείς με παιδιά κλπ.), Χαρακτηριστικά επιλογής, ενδείξεις και αντενδείξεις για την αποστολή παιδιών σε σανατόριο διαφορετικών προφίλ. Αναφέρονται οι βασικές αρχές της οργάνωσης της ιατρικής-διαγνωστικής και προληπτικής εργασίας στα σανατόρια διαφορετικού προφίλ, δίνονται οι μέθοδοι κλιματολογικής-βαλνεολογικής θεραπείας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην οργάνωση της διατροφικής και εκπαιδευτικής εργασίας στα σανατόρια των παιδιών.

Υπολογίζεται για παιδίατρους και ειδικούς στον τομέα της λουτροθεραπείας και της οργάνωσης της υγείας.

Η θεραπεία του σανατόριου είναι ένα από τα σημαντικότερα στάδια του γενικού συστήματος ιατρικών και προληπτικών μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση της επίπτωσης και στην ενίσχυση της υγείας των παιδιών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της ΕΣΣΔ και η Σοβιετική κυβέρνηση δίνουν μεγάλη προσοχή στην περαιτέρω βελτίωση της θεραπείας των παιδιών σε σανατόριο και spa, αυξάνοντας το ρόλο της στην εκτέλεση των καθηκόντων της καθολικής ιατρικής εξέτασης του πληθυσμού. Ωστόσο, πολλές πτυχές της οργάνωσης της περίθαλψης για τα παιδιά δεν έχουν καλυφθεί επαρκώς στη βιβλιογραφία. Οι συντάκτες αυτού του βιβλίου προσπάθησαν να συμπληρώσουν τα κενά που υπάρχουν στην περιοχή αυτού του προβλήματος. Το βιβλίο όχι μόνο υπογραμμίζει τις κύριες μεθόδους θεραπείας παιδιών χωρίς ναρκωτικά, την ορθολογική χρήση κλιματολογικών, βαλειολογικών, φυσιοθεραπευτικών μεθόδων, θερμικής θεραπείας με νερό, σκλήρυνσης, αλλά και συμβουλές για τα θέματα διδασκαλίας και εκπαιδευτικής εργασίας. Συνοψίζει την πολυετή πείρα των συγγραφέων και αναλύει τα στοιχεία της βιβλιογραφίας. Τα εκπαιδευτικά υλικά (μεθοδολογικές συστάσεις, κανονισμοί κλπ.) Που δίνονται στο παράρτημα, που καθορίζουν την οργάνωση ιατρικών και παιδαγωγικών εργασιών σε ιατρεία διαφορετικών ιατρικών χαρακτηριστικών, μπορεί να ενδιαφέρουν τους ειδικούς σε αυτό το προφίλ.

Το

Οι συγγραφείς θα δεχτούν με ευγνωμοσύνη τις κριτικές παρατηρήσεις, τις επιθυμίες, οι οποίες θα συμβάλουν στην περαιτέρω βελτίωση της οργάνωσης της βοήθειας σε παιδιά και για ιαματικά λουτρά.

Πίνακας Περιεχομένων

Κεφάλαιο 1 . Στάδια ανάπτυξης του ιαματικού λουτρού και του σπα βοηθούν τα παιδιά στην ΕΣΣΔ.
Κεφάλαιο 2 . Αρχές για τον προγραμματισμό της ανάπτυξης ενός δικτύου παιδικών σανατόρων .

Κεφάλαιο 3 . Κανόνες για την ιατρική επιλογή και την αποστολή παιδιών σε θεραπευτική αγωγή σε σανατόριο και spa. Η διαδικασία διανομής, έκδοσης και ελέγχου της εφαρμογής των κουπονιών στα παιδιακά σανατόρια.
Κεφάλαιο 4 . Οι βασικές αρχές της οργάνωσης της εργασίας ενός παιδικού ιατρείου μη φυματιώδους προφίλ .

Κεφάλαιο 5 . Διδασκαλία και εκπαιδευτική εργασία στα σανατόρια των παιδιών .

Κεφάλαιο 6 . Βασικές αρχές και μέθοδοι θεραπείας του σανατόριου .
Θεραπεία σανατόριο
Παιδική διατροφή
Κλιματοθεραπεία και σκλήρυνση
Θεραπευτική σωματική άσκηση και μασάζ
Υδροθεραπεία
Θερμοθεραπεία
Φάρμακα και άλλες ειδικές μέθοδοι θεραπείας
Κεφάλαιο 7 . Κλινικές και παρακλινικές μέθοδοι εξέτασης παιδιών, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας του σανατόριου .

Ενδείξεις και αντενδείξεις για τη θεραπεία παιδιών σε τοπικά σανατόρια και θέρετρα (εκτός από τη φυματίωση)
Ασθένειες του καρδιαγγειακού συστήματος
Κατάλογος συνιστώμενης βιβλιογραφίας

Το

Το Κομμουνιστικό Κόμμα και η σοβιετική κυβέρνηση δίνουν μεγάλη προσοχή στην υγεία των παιδιών. Ένας σημαντικός κρίκος στο γενικό σύστημα της σοβιετικής υγείας, που αποσκοπεί στη μείωση της νοσηρότητας, στη βελτίωση της υγείας των παιδιών, είναι η θεραπευτική αγωγή σε σανατόριο. Ένα ευρύ πρόγραμμα μέτρων για την περαιτέρω βελτίωση της δημόσιας υγείας και φροντίδας του σανατόριο σχεδιάζεται στις αποφάσεις του 26ου Συνεδρίου του ΚΚΣΕ, στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΣΕ, του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΣΣΔ και της AUCCTU "για μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση της θεραπείας και αναψυχής για τους εργαζόμενους και την ανάπτυξη ενός δικτύου κέντρων υγείας για τα συνδικάτα" της 7ης Ιανουαρίου 1982.

Η χώρα μας είναι πολύ πλούσια σε φυσικούς θεραπευτικούς παράγοντες - ιαματικές πηγές, καταθέσεις λάσπης, παραθαλάσσια, δάση, ορεινές κλιματολογικές περιοχές. Αυτά τα πλούτη πρέπει να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα για να βελτιώσουν και να θεραπεύσουν τα παιδιά σε διάφορες ασθένειες. Το επίπεδο υγείας και σωματικής ανάπτυξης των παιδιών τα τελευταία χρόνια αυξάνεται, αλλά υπάρχουν ορισμένες ασθένειες, ο αριθμός των οποίων δεν μειώνεται (αλλεργικός, καρδιαγγειακός, γαστρεντερικός). Η προέλευση πολλών ασθενειών ενηλίκων θα πρέπει να αναζητηθεί και να αποφευχθεί στην παιδική ηλικία.

Η θεραπεία του σανατόριου, η οποία συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της υγείας των παιδιών μετά την ασθένεια, αποτρέπει τις χρόνιες μορφές, αυξάνει τη λειτουργικότητα και τα αποθέματα της υγείας ενός αναπτυσσόμενου οργανισμού, αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία.

Τώρα στην ΕΣΣΔ υπάρχει ένα μεγάλο και διαφοροποιημένο δίκτυο εξειδικευμένων σανατόριων παιδιών διαφόρων ειδών και σκοπών: παιδικές σανατόρια που βρίσκονται στα θέρετρα, κατασκηνώσεις πρωτοποριακών ιατρείων για όλο το χρόνο και εποχιακές δραστηριότητες, σανατόρια για γονείς με παιδιά, δασικές σχολές σανατόριου. Σε πολλά σανατόρια παιδιών υπάρχουν ευκαιρίες για συνεχή εκπαίδευση. Τα σανατόρια είναι εξοπλισμένα με σύγχρονο ιατρικό και διαγνωστικό εξοπλισμό. Η θεραπεία του σανατόριου, σε αντίθεση με τη στατική, περιλαμβάνει εκτεταμένη χρήση φυσικών και προσχηματισμένων (τεχνητών) φυσικών παραγόντων, διάφορες μορφές θεραπευτικής αγωγής, ειδικές μεθόδους θεραπείας και αποκατάσταση της υγείας. Η μέγιστη χρήση σύγχρονων θεραπευτικών παραγόντων, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του ιατρείου, την ηλικία του παιδιού, τη φύση και το στάδιο της παθολογικής διαδικασίας, τις ταυτόχρονες νόσους, τα ατομικά χαρακτηριστικά, αυξάνει την αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών και προληπτικών μέτρων.

Το δίκτυο του σανατόριου εξειδικεύεται λαμβάνοντας υπόψη τη δομή της επίπτωσης των παιδιών και την ανάγκη θεραπείας του σανατόριου. Με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις στην παιδιατρική επιστήμη, διαφοροποιημένες ενδείξεις και αντενδείξεις, έχουν αναπτυχθεί οι αρχές της θεραπείας ασθενών παιδιών σε σανατόρια διαφόρων τύπων. Η σωστή επιλογή των ασθενών επιτρέπει την πιο κατάλληλη χρήση του υπάρχοντος ποικίλου δικτύου εγκαταστάσεων σανατόριο. Το Υπουργείο Υγείας της ΕΣΣΔ, το Κεντρικό Συμβούλιο για τη διαχείριση των θέσεων των Συνδικάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας της ΕΣΣΔ εξέδωσαν ειδικά κανονιστικά έγγραφα και διδακτικές επιστολές που ρυθμίζουν τις σημαντικότερες πτυχές της οργάνωσης της ιατρικής και εκπαιδευτικής εργασίας για τα παιδιά και τα ιατρεία.

Ένας ορθολογικός συνδυασμός ιατρικής και ψυχαγωγικής και εκπαιδευτικής εργασίας με παιδιά, οι αλληλένδετες δραστηριότητες του ιατρικού και παιδαγωγικού προσωπικού είναι πολύ σημαντικές. Η οργάνωση της εργασίας όλων των υπαλλήλων του σανατόριου, η τακτική αναβάθμιση των προσόντων τους καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο και την ποιότητα των ιατρικών διαγνωστικών και διδακτικών και εκπαιδευτικών εργασιών, την αποτελεσματικότητα της θεραπείας για τα παιδιά. Τα κυριότερα σανατόρια - σχολεία αριστείας, κοινή επιστημονική και πρακτική εργασία των ιατρών του σανατόριου με επιστήμονες, υπαλλήλους του Ινστιτούτου Επιστημονικής Έρευνας της λουτροθεραπείας, της παιδιατρικής, των τμημάτων των ιατρικών ινστιτούτων, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των διαφόρων πτυχών της συλλογικής δραστηριότητας των υπαλλήλων του παιδικού ιατρείου.