Πήγαινε Ανοσολογία
Πήγαινε

Ανοσολογία

Η ανοσολογία είναι η επιστήμη που μελετά τις προστατευτικές, κυρίως συγκεκριμένες αντιδράσεις του σώματος, τη φύση αυτών των αντιδράσεων, τα πρότυπα και τους τρόπους πρακτικής χρήσης τους. Η ανοσολογία σχετίζεται στενά με την ιατρική μικροβιολογία (βλ.).

Cancer Immunology

Οι θεμελιώδεις ανοσολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων τριών δεκαετιών οδήγησαν στη δημιουργία μιας σχεδόν νέας τάσης στην ογκολογία. Επί του παρόντος, οι ερευνητές αναζητούν συγκεκριμένες πρωτεΐνες όγκου, αναπτύσσοντας ιδιαίτερα ευαίσθητες μεθόδους για τον προσδιορισμό και τη χρήση τους στη διάγνωση και τη θεραπεία κακοηθών όγκων.

Σχεδιασμένο για ιατρικούς επαγγελματίες.