Πήγαινε Φυσιοθεραπεία
Πήγαινε

Φυσιοθεραπεία

Η φυσιοθεραπεία είναι ένα πεδίο κλινικής ιατρικής που μελετά τις θεραπευτικές ιδιότητες των φυσικών και τεχνητών φυσικών παραγόντων και αναπτύσσει μεθόδους για τη χρήση τους για θεραπευτικούς και προφυλακτικούς σκοπούς. Η δομή της φυσιοθεραπείας περιλαμβάνει: υδροθεραπεία (βλέπε), θερμική θεραπεία (βλέπε), φυσική θεραπεία. Το τελευταίο περιλαμβάνει: αεροηλεκτροθεραπεία (βλέπε), υδροαεριοθεραπεία, αεροζόλ (βλ.), Δονητική θεραπεία (βλέπε), φωτοθεραπεία (βλέπε), ηλεκτροθεραπεία . Η φυσική θεραπεία σχετίζεται άμεσα με τη φυσική, τη χημεία , την ηλεκτρική μηχανική, τα ηλεκτρονικά ραδιόφωνα, τη μηχανική, τη βιοφυσική, τη βιοχημεία, καθώς και την ιατρική και κλινική.